Sélectionner une page

inflacja cpi co to jest

W takich sytuacjach rząd decyduje się na cięcie stóp procentowych, aby pobudzić gospodarkę. W związku z tym inwestowanie i zadłużanie się staje się atrakcyjniejsze od oszczędzania. Oprócz tego zwiększana jest również podaż pieniądza, którego brakuje na rynku. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe.

Najpopularniejszy samochód w USA trafia do sprzedaży w Polsce

  1. O 3 proc., w 2025 roku o 3,8 proc., a w 2026 r.
  2. Zamiast terminów inflacja producencka czy wskaźnik cen dóbr produkcyjnych  odnosi się do niej przy pomocy akronimu PPI.
  3. Wspólna waluta stworzyła potrzebę mierzenia inflacji dla całej strefy euro, bez luk i dublowania danych, w sposób umożliwiający porównywanie krajów.
  4. Oznacza to w praktyce, że już od przeszło 3 lat jesteśmy coraz ubożsi.

Inwestowanie nigdy nie odbywa się w próżni i każdy gracz musi brać pod uwagę nie tylko analizę poszczególnych trendów na rynku, lecz także dane makroekonomiczne. Regularne sprawdzanie danych dotyczących bieżącej sytuacji gospodarczej powinno być oczywistością dla każdego inwestora. Informacje tego typu zarówno z Polski, jak i z całego świata mają ogromny wpływ na to, jak układają się kursy poszczególnych walut, a także co dzieje się z cenami na giełdach. Dane z każdego miesiąca porównuje się do siebie, co ukazuje dynamikę ich zmian nazywaną inflacją cen producenckich, do której wyrażenia stosuje się miarę wskaźnika PPI. Lista reprezentantów towarów i usług to pogrupowana w 12 kategorii głównych i dzieląca się na ok. 340grup elementarnych lista produktów i usług kupowanych przez Polaków.

NBP o cenach surowców i tempie wzrostu gospodarczego na świecie

Nadmierna jego emisja oraz wadliwa struktura gospodarki. Inflację spowodować może także niezrównoważony budżet państwa. Wymienia się także wzrost zagregowanego popytu konsumentów w gospodarce czy nagły, znaczący wzrost kosztów produkcyjnych.

Powszechny wzrost cen

Centralna ścieżka projekcji zakłada wzrost PKB w 2024 r. Pomijając opisane przez GUS kwestie rodem z podręczników dostatystyki czy ekonometrii (m.in. agregacja danych, średnie matematyczne czy formułaFishera i formuła Laspeyresa) przejdźmy do kolejnego kontrowersyjnego pojęcia,jakim jest koszyk inflacyjny. Inflacja producencka, czyli ta, z którą zmagają się krajowe firmy, jest bardzo wysoka i ostatnio osiągnęła wyższy poziom, niż było to przewidywane. Z punktu widzenia konsumentów istotną informacją jest, że producenci i detaliści nie przerzucili jeszcze na nich kosztów. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że wkrótce to się stanie.

Wreszcie schłodzenie w kluczowym obszarze dla RPP. Warunek do cięcia stóp

« Porównanie dotyczy wariantu projekcji marcowej opracowanego przy założeniu utrzymania działań osłonowych w zakresie cen żywności i energii w całym jej horyzoncie, który w poprzedniej rundzie prognostycznej pełnił rolę scenariusza centralnego » – dodano. Wskaźnik cen konsumpcyjnych zanotował dołek w marcu, gdy wyniósł tylko 2 proc., co było najniższym poziomem od pięciu https://www.forexdemo.info/ lat. Później indeks jednak systematycznie piął się w górę. Ekonomiści spodziewają się, że kolejne miesiące przyniosą dalsze przyśpieszenie rocznego wskaźnika inflacji, co na razie nie pozwoli na cięcie stóp przez Radę Polityki Pieniężnej. Wskaźnik PPI jest równie istotnym narzędziem pomiaru co wskaźnik CPI, jednak ten pierwszy uznawany jest za mniej stabilny.

Wskaźnik ten obliczają wszystkie kraje członkowskie UE. Stosują one przy tym tę samą metodę, co daje możliwość porównywania danych pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi. W Polsce zharmonizowany wskaźnik dóbr konsumpcyjnych obliczany jest przez Główny Urząd Statystyczny i przesyłany do Eurostatu. Inflacja konsumencka to najpopularniejsza na świecie miara inflacji i deflacji. Traderzy i inwestorzy, mówiąc o niej, często operują skrótem CPI. To z języka angielskiego Consumer Price Index, czyli po polsku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

I analogiczny wzrost wynagrodzeń nie zmieni liczby bochenków chleba, które przeciętny konsument może kupić. Powszechnie uznaje się, że wskaźnik PPI jest mniej istotny niż CPI – wiele osób uważa, że ma znaczenie przede wszystkim dla producentów, nie dla konsumentów. Warto jednak wiedzieć, że zmiana wartości PPI może być zwiastunem zmiany wartości CPI. Jeśli wskaźnik PPI rośnie, możemy z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się wzrostu cen detalicznych i odwrotnie – gdy PPI maleje, możemy zakładać, że zmaleją również ceny detaliczne.

inflacja cpi co to jest

Jest to najwyższa wartość tego wskaźnika od marca 1997 r., czyli od ponad 25 lat. W maju natomiast wskaźnik CPI wyniósł 13,9% w ujęciu rocznym. Inflacja wpływa na gospodarkę na różne sposoby. Może erodować siłę nabywczą konsumentów, wpływać na koszty prowadzenia biznesu oraz powodować niepewność gospodarczą. Jednak umiarkowana inflacja może być korzystna, ponieważ zachęca do wydawania i inwestowania pieniędzy, co stymuluje gospodarkę.

Odbyła się konferencja prasowa prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP, poświęcona ocenie bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Według prognoz NBP inflacja CPI na koniec 2024 r. Może znaleźć się blisko 5 proc., a na początku 2025 r. Przy takiej inflacji można zapomnieć o obniżce stóp procentowych NBP. Możliwość obniżenia tych stóp może – zdaniem prezesa Glapińskiego – pojawić się najwcześniej w 2026 roku.

Dla przeciętnego Polaka oznacza to, że za określoną kwotę będzie w stanie coraz mniej kupić. Do oszacowania wskaźnika PPI wykorzystuje się metodę analizy zagregowanych https://www.forexrobotron.info/ danych na bazie miesięcznych badań cen reprezentatywnych wyrobów oraz usług. Obserwacji poddaje się dane dotyczące cen oraz poziom wartości sprzedaży.

inflacja cpi co to jest

Śledzenie wskaźnika PPI ma więc ogromne znaczenie, dlatego, że jego wzrost lub spadek może nam dużo wcześniej zapowiedzieć, że podniesione lub obniżone zostaną stopy procentowe. Podniesienie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski oznacza, że rosła będzie również rentowność z inwestycji, co skusi do wejścia na polski rynek zagranicznych graczy. To znów przełoży się na umocnienie naszej waluty. Działą to też w drugą stronę – obniżenie wskaźnika https://www.forexpulse.info/ PPI może zaowocować osłabieniem waluty. W uproszczeniu można przyjąć, że wskaźnik PPI wyższy od zakładanego najprawdopodobniej pozytywnie wpłynie na sytuację waluty danego kraju, zaś wynik niższy od spodziewanego wywrze na niej negatywny skutek. Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) oblicza się na podstawie przeciętnych cen towarów i usług znajdujących się w tak zwanym koszyku stanowiącym wypadkową wyborów przeciętnego gospodarstwa domowego.

Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu.

Wpływ zmian cen różnych produktów na wskaźnik HICP zależy od tego, ile gospodarstwa domowe przeciętnie wydają na te produkty. Wszystkie dobra nabyte przez gospodarstwa domowe w danym roku tworzą tzw. Każda pozycja w tym koszyku ma przypisaną cenę, która z czasem może się zmieniać.

Szefowie uginali się pod naciskiem pracowników i pod groźbą ich utraty (a pamiętajmy, że wielu obywateli krajów ze Wschodu będących dla nas tanią siłą roboczą musiało wyjechać z Polski) podwyższali wynagrodzenia. Jednocześnie rekompensowali to sobie kolejnymi podwyżkami cen świadczonych usług i sprzedawanych wyrobów. W ten sposób spirala kosztowo-płacowa zaczęła się nakręcać w iście zawrotnym tempie. W ostatnich latach światowa gospodarka podlegała silnym procesom globalizacyjnym.